VÅRA LEDARE


VÅRA LEDARE

Image

Våra idrottsledare utgör grunden för vår verksamhet och därför är vi noga med vilka vi anställer. Vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarskänsla, idrottsintresse och tidigare erfarenheter av arbete med barn. Vi kräver referenser från de idrottsledare vi anställer.

Vi är noga med att kontinuerligt följa upp våra idrottsledare och ge feedback under terminens gång. Alla våra ledare får genomgå en teoretisk- och praktisk internutbildning innan terminsstart.