Priser & villkor (RUT)

Pris

Det är samma pris för barnvaktens tjänster oavsett om det är dag, kväll eller helg, undantaget storhelger.

Timpris för barnvaktstjänst efter rutavdrag och inklusive moms:

170 kr/timme

200 kr/timme – enstaka uppdrag

Storhelger** +20 kr/timmen
** Storhelger: långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen och valborg.

Vi har en minimidebitering om 3 timmar/tillfälle. Varför? Det är en garanti vi har till våra barnvakter och en förutsättning för att vi ska kunna hitta och attrahera de bästa barnvakterna att jobba just hos oss.

10 % rabatt för kunder som har barnpassning mer än 60 timmar/månad. 
15 % rabatt för kunder som har barnpassning mer än 110 timmar/månad.
20 % rabatt för kunder som har barnpassning mer än 160 timmar/månad.

Hur fungerar RUT-avdraget?

Du kan få göra skatteavdrag på arbetskostnaden när du anlitar någon för hushållsnära tjänster (RUT).

NYHET FÖR JULI 2019

Regeringen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. Om ni är två personer i hushållet kan ni köpa tjänster för 100 000 kronor och få tillbaka 50 000 kronor. Om ni överstiger beloppet får ni betala fullt pris för tjänsten. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

  • Du kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • Du kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Aktuell information om regler och vad som gäller för RUT hittar du på Skatteverkets hemsida.