TROLLIZ LEDARE

Våra idrottsledare utgör grunden för vår verksamhet och därför är vi noga med vilka vi anställer. Vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarskänsla, idrottsintresse och tidigare erfarenheter av arbete med barn. Vi kräver referenser från de idrottsledare vi anställer. Vi är noga med att kontinuerligt följa upp våra idrottsledare och ge feedback under terminens gång. Alla våra ledare får genomgå en teoretisk- och praktisk internutbildning som vi på Trolliz håller i tre veckor innan terminsstart. Minst en gång under säsongen gör vi ett besök under träningen för att försäkra oss om att allt funkar som det ska och att både våra ledare och ni som kunder är nöjda hos oss på Trolliz.