VÄLKOMMEN TILL TROLLIZ!

Image

Vill ni hitta en rolig idrottsaktivitet för era barn eller är ni i behov av en trygg barnvakt? Trolliz erbjuder barnpassning, barnkalas och lekfull barnträning i Stockholm!


Image

GENERATION PEP!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag. Detta vill vi vara med och förändra! Genom att bedriva en verksamhet som genomsyras utav idrott och rörelse, bidrar Trolliz till ett hälsosammare samhälle där fokuset primärt syftar till att främja barns motorik, motverka ohälsa samt öka det livslånga intresset för daglig fysisk aktivitet.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

Vi skapar en aktiv och lekfull vardag för barn med spring i benen


BOKA HÄR